Trường Đại Học Đà Lạt

Trường Đại Học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập được thành lập theo quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ sở tiền thân của trường là Viện đại học Đà Lạt, một trường học tư thục thành lập thời kỳ chính quyền miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975, được bắt đầu đào tạo đại học từ niên khóa 1958 – 1959. Tính từ thời điểm này, đến nay trường Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường 50 năm hình thành và phát triển. Trong quá trình đó, trường luôn luôn là một địa chỉ đào tạo có uy tín. Đặc biệt từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), đất nước thống nhất trường liên tục đổi mới, phát triển toàn diện, có tên tuổi trên toàn quốc và thế giới.
1.   Quá trình đổi mới, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo
Nhìn lại chặng đường đổi mới của trường Đại học Đà Lạt từ năm 1976 đến nay, về đào tạo luôn luôn được mở rộng quy mô ngành nghề theo hướng từ đào tạo các ngành khoa học cơ bản của khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Sinh, Hóa); đến đào tạo các ngành khoa học cơ bản của khoa học xã hội (Văn học, Lịch sử); đến đào tạo hướng nghiệp đặc thù (đào tạo Sư phạm); đến tiếp tục mở rộng đào tạo các ngành khoa học xã hội nhân văn (Ngoại ngữ, Luật học, Đông Phương học, …); đến đào tạo các ngành khoa học Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, …); đến đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ (Nông lâm, Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thông tin, Điện tử – Viễn thông). Có thể khẳng định, đây là một sự mở rộng đào tạo mang tính tất yếu xuất phát từ đường lối đổi mới đào tạo của Đảng ta mà cơ quan trực tiếp chỉ đạo thực hiện là Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với nội lực của nhà trường qua các thời kỳ.
Năm 1976 là mốc đổi mới đầu tiên của trường Đại học Đà Lạt. Trong quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Nhiệm vụ chủ yếu của trường Đại học Đà Lạt là đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật về một số ngành mũi nhọn, về một số ngành cần thiết cho hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học đã và sẽ có ở Đà Lạt, vv…”. Với mục tiêu này, trong những năm đầu trường được giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành khoa học cơ bản của khoa học tự nhiên với các ngành “mũi nhọn” như: Vật lý hạt nhân, Sinh học phóng xạ, Hóa phóng xạ và các ngành khoa học cơ bản khác là: Toán cơ bản, toán ứng dụng, vật lý điện tử, hóa đại cương, sinh học đại cương, sinh học thực nghiệm. Như thế chức năng ban đầu của trường Đại học Đà Lạt là một trường đào tạo khoa học cơ bản và trường Đại học Đà Lạt là một trong bốn trường đại học tổng hợp trên cả nước (Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Huế, Đại học Đà Lạt). Khóa đầu (1977-1978) trường tuyển sinh các ngành Toán học, Vật lý và Sinh học; khóa 2 (1978-1979) thêm ngành Hóa học. Chương trình đào tạo chủ yếu của các ngành dựa trên cơ sở chương trình đào tạo của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và các trường Đại học Tổng hợp của Liên xô cũ. Từ tuyển sinh đến quá trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp ra trường được thực hiện theo hướng đào tạo chọn lọc, “tinh hoa” nên quy mô đào tạo của trường bé nhỏ.
Từ năm 1982 – 1983, trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo các ngành khoa học cơ bản thuộc khoa học xã hội trên tinh thần chủ trương của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) là ở khu vực Tây Nguyên đào tạo khoa học cơ bản cần tập trung trong một trường. Vì vậy, tháng 8 năm 1982 trường tiếp nhận khoa Sư phạm từ trường Đại học Tây Nguyên (đóng ở Đắk Lắk) chuyển đến, trong đó có ngành Sư phạm Văn đã được đào tạo từ khóa I (năm học 1977 – 1978) và đội ngũ giảng viên ngành Sử học đang được xây dựng. Bắt đầu từ đây, tức là từ khóa 6 (1982 – 1983) trường có thêm ngành Văn học bao gồm Sư phạm Văn và Tổng hợp Văn. Có thể nói, đây là mốc quan trọng để trường Đại học Đà Lạt mở rộng đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề; vừa từng bước mở thêm các ngành khoa học xã hội, vừa đào tạo các ngành khoa học cơ bản theo mô hình của các trường đại học tổng hợp và mô hình các trường đại học sư phạm. Việc mở rộng đào tạo như thế thích hợp với thực tế nhà trường thời kỳ bao cấp: kinh phí nhà nước cấp hạn hẹp, các ngành khoa học xã hội yêu cầu về đầu tư kinh phí không lớn như các ngành khoa học tự nhiên và các ngành kỹ thuật. Phương thức đào tạo kết hợp giữa đào tạo cử nhân tổng hợp và cử nhân sư phạm của Đại học Đà Lạt thời kỳ này (1982) đến nay đã 26 năm, thể hiện rõ tính ưu việt, linh hoạt của một trường đại học cơ bản khi mở rộng ngành nghề đào tạo.
Năm học 1986 – 1987, với chủ trương đổi mới đào tạo của Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI (1986), thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đà Lạt đã nhanh chóng mở rộng ngành nghề, hình thức đào tạo. Ngay trong năm học 1986 – 1987, trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo tại chức, đào tạo liên ngành, đào tạo theo hai giai đoạn. Các hình thức đào tạo này đã tạo điều kiện cho trường Đại học Đà Lạt, một trường đại học đào tạo khoa học cơ bản có điều kiện liên kết đào tạo với 4 trường đại học chuyên ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là liên kết với trường Đại học Nông lâm mở ngành trồng trọt, chăn nuôi thú y, kinh tế nông nghiệp, kinh tế lâm nghiệp; liên kết với trường Đại học Tài chính – Kế toán mở ngành Ngân sách nhà nước, Tài chính kế toán; liên kết với trường Đại học Kinh tế mở ngành Kế hoạch hóa, Kinh tế quốc dân, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế thương nghiệp; liên kết với trường Y dược mở ngành Dược học. Trong sự liên kết đào tạo này trường Đại học Đà Lạt đảm nhận giảng dạy các môn học đại cương trong 3 học kỳ đầu, các trường chuyên ngành giảng dạy các môn chuyên ngành. Vì vậy, nhiều sinh viên học các trường chuyên ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh như Nông lâm, Kinh tế, Y dược,… trong năm thứ nhất và học kỳ I năm thứ 2 đã học ở Đại học Đà Lạt, sau đó chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để học chuyên ngành.
Do sự linh hoạt, mềm dẻo của hình thức đào tạo, từ năm học 1987 – 1988 trường Đại học Đà Lạt đã liên kết với nhiều trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, sớm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng là đưa lớp học đến gần người học, mở đào tạo tại chức nhiều ngành nghề khác nhau ở Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Bảo Lộc; chuyển giao nhiều sinh viên khối B về học giai đoạn chuyên ngành ở đại học Nông lâm và đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sự liên kết đào tạo, đào tạo hai giai đoạn, đào tạo liên ngành giữa Đại học Đà Lạt và một số trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này là mới mẻ trong ngành giáo dục đại học Việt Nam. Quá trình thực hiện đã được sự đồng thuận, chia sẻ của nhiều nhà giáo có tên tuổi trên cả nước và của người học trong khu vực. Đến nay, nhìn lại có thể khẳng định đây là sự đổi mới tư duy đào tạo của Ban Giám hiệu nhà trường thời kỳ này, đó là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển, mở rộng quy mô đào tạo của nhà trường trong những thời kỳ tiếp theo.
Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, quá trình mở rộng ngành nghề, tăng quy mô đào tạo của trường Đại học Đà Lạt diễn ra với những bước phát triển nhảy vọt. Từ liên kết đào tạo tại chức, trường đã xin Bộ Giáo dục và Đào tạo mở ngành Quản trị kinh doanh năm 1990, ngành Anh văn năm 1992, …Năm 1994 mở đào tạo thường xuyên cấp bằng đại học chính quy ở Đà Lạt và Nha Trang. Do ngành nghề được mở rộng, thích ứng với nhu cầu của xã hội cho nên sự thu hút người học tăng khá nhanh. Trước năm 1990 tổng số sinh viên khoảng 1200, đến năm học 1995 – 1996 tăng gấp 7 lần, đưa tổng số sinh viên toàn trường lên 8700 sinh viên.
Sự đột phá đào tạo của trường Đại học Đà Lạt trong giai đoạn này là đào tạo theo tín chỉ và thi trắc nghiệm khách quan. Từ năm học 1993 – 1994 trên cơ sở chủ trương của Bộ về cấu trúc và khối lượng kiến thức bậc đại học, để đào tạo thích ứng với sự chuyển đổi kinh tế- xã hội của đất nước, trường Đại học Đà Lạt đã xây dựng các chương trình đào tạo kết hợp giữa chuyên sâu và đa ngành để chuyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo kết hợp giữa đào tạo niên chế và đào tạo theo tín chỉ, tiến tới đào tạo theo tín chỉ (credit system). Đây là phương thức đào tạo phổ biến ở nhiều nước có giáo dục đại học phát triển và là mục tiêu cao nhất về đổi mới phương thức đào tạo do Bộ đề ra. Năm học 1994 – 1995 trường Đại học Đà Lạt bắt đầu đào tạo theo phương thức kết hợp giữa đào tạo theo tín chỉ và đào tạo theo niên chế, trong đó đào tạo theo tín chỉ là cốt lõi.
Song song với việc chuyển đổi phương thức đào tạo, năm học 1995 – 1996 nhà trường đặt trọng tâm vào việc tiếp tục hoàn chỉnh các chương trình đào tạo và mở các ngành đào tạo thích hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải nam Trung bộ; thực hiện việc chuyển đổi các hình thức thi, kiểm tra từ thi tự luận 100% sang thi trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận … Từ đó các hình thức thi kiểm tra này được thực hiện thường xuyên, trong đó thi tự luận là chủ yếu.
Về đào tạo Sau Đại học, từ năm học 1993 – 1994 trường bắt đầu mở đào tạo Thạc sĩ đối với các ngành Toán học, Vật lý, Sinh học. Năm học 1994 – 1995 trường liên kết với Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đào tạo Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và chuẩn bị xong chương trình đào tạo Thạc sĩ các ngành Lịch sử và Hóa học, xúc tiến để liên kết đào tạo Thạc sĩ cho ngành Quản trị kinh doanh. Việc đào tạo Sau Đại học đã giúp cho công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường được tăng cường. Vì vậy đến những năm cuối thế kỷ XX trường đã có 61% cán bộ giảng dạy có trình độ trên đại học.
Từ năm 1999 đến năm 2007 nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo của trường vẫn là đa dạng hóa ngành nghề, bậc đào tạo; mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Nhiều ngành đào tạo mới được mở như Môi trường học (2000), Luật học (2001), Xã hội học, Quốc tế học, Văn hóa học, Kế toán. Đặc biệt một số ngành kỹ thuật, công nghệ cũng được bắt đầu đào tạo như Nông lâm, Công nghệ Sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin và Điện tử – Viễn thông. Cũng trong giai đoạn này, để chuẩn bị cho chủ trương đào tạo liên thông của Bộ, nhà trường đã thuyết minh và được Bộ Giáo dục – Đào tạo cho phép đào tạo các bậc Trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng. Đặc biệt năm 2005 trường đã được Chính phủ cho phép đào tạo Tiến sĩ.
Hiện nay mô hình đào tạo của trường Đại học Đà Lạt cơ bản ổn định với 52 ngành đào tạo thuộc các khối ngành khoa học tự nhiên – công nghệ, xã hội nhân văn, kinh tế học với 5 bậc đào tạo: THCN (3 ngành), Cao đẳng (4 ngành), Đại học (37 ngành), Sau Đại học (7 ngành), Tiến sĩ (1 ngành). Cùng với đào tạo tại chỗ, nhà trường đã liên kết với 31 cơ sở đào tạo ở các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ để đào tạo tại chức, chuyên tu, từ xa. Đặc biệt, từ năm học 2007 – 2008 sinh viên các hệ đào tạo thường xuyên, từ năm thứ nhất bắt đầu được đào tạo theo tín chỉ. Tổng số sinh viên toàn trường trong năm học 2008 – 2009 là 26.500. Tổng số sinh viên của 28 khóa đã tốt nghiệp cử nhân là 30.200. Chủ trương của nhà trường từ nay đến năm 2013 về công tác đào tạo là:
-     Tiếp tục mở một số ngành mang tính chọn lọc, đặc thù.
-     Đặt trọng tâm vào việc chuyển đổi toàn diện và triệt để sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ: hoàn thiện chương trình, đảm bảo đủ giáo trình tài liệu, nâng cao chất lượng phòng học, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ đào tạo và các phòng thí nghiệm, cải tiến phương pháp dạy và học, cải tiến phương pháp thi - đánh giá kết quả, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy, đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đó để nâng cao chất lượng đào tạo.
-     Tăng cường công tác đào tạo thường xuyên.
-     Thu hút sinh viên là người nước ngoài đến trường học tập.
-     Tiếp tục mở đào tạo Sau Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Anh văn và đào tạo Nghiên cứu sinh các ngành: Sinh học, Ngữ văn, Vật lý.
-     Tăng quy mô đào tạo lên 30.000 sinh viên trong đó bao gồm 15.500 sinh viên chính quy và 14.500 sinh viên không chính quy.

 
 
 
Design and Develop by : LE DINH THANG Email: DinhThang90@Gmail.com
CTY DU LỊCH QUỐC TẾ HOÀNG GIA
www.dulichhoanggia.com.vn
 / www.royaltravel.vn

Cty Du Lịch Hoàng Gia chỉ có 3 chi nhánh trên
Vui lòng liên hệ đúng chi nhánh để tránh nhầm lẫn

VP1: FDC Building, Lầu 3
33/2 Lý Văn Phức, F Tân Định, Quận 1
Tel: 08.39110030 / 08,39110056
Ms Hương: 0948.551.009 / /MR VŨ 0909919577/ 
info@dulichhoanggia.com.v

VP2: Hà Nội
06 Mã Mây,  Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MR VŨ:  0909919577 / 0983.775572 /
info@dulichhoanggia.com.vn

PageView: 4342615 Online: 219

Phòng Nội Địa

Phòng quốc tế

Vé Máy Bay