Chính sách quyền riêng tư của khách hàng

Chính sách quyền riêng tư của khách hàng

Chính sách về Quyền riêng tư
Du Lịch Hoàng Gia www.dulichhoanggia.com.vn là một dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng gói du lịch, hướng dẫn du lịch, chuyến bay, nhà nghỉ cho thuê và nhiều thông tin khác. 

Bằng việc truy cập Trang thông tin điện tử và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Phạm vi
Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về quý vị.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía quý vị. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi quý vị truy cập Trang thông tin điện tử hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị
Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào
Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai
Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu
Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình
Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào
Quyền riêng tư của trẻ em
Liên kết bên ngoài
Truyền thông tin quốc tế
Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này
Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào
Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị
Thông tin chung.
Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử,

Viết đánh giá

Đánh giá

 
 
 
Design and Develop by : LE DINH THANG Email: DinhThang90@Gmail.com

PageView: Online:

Phòng Nội Địa

Phòng quốc tế

Vé Máy Bay

1
CHAT FACEBOOK