Phương thức thanh toán Hợp Đồng Du lịch

Phương thức thanh toán Hợp Đồng Du lịch


Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.
Dưới đây là một số điều khoản thanh toán có trong Hợp Đồng Du Lịch:

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:  
- Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản Bên B phải giữ lại Ủy nhiệm Chi làm chứng từ hợp lệ theo Hợp Đồng.
- Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì phải có giấy giới thiệu của Bên A và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền nhận tiền ghi trong giấy giới thiệu. Mọi trường hợp thanh toán cho người không có đủ điều kiện như trên sẽ không được xem là đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Hợp đồng.

2.THANH TOÁN TRỄ HẠN:
- Trường hợp Bên B thanh toán chậm hơn thời hạn đã thỏa thuận thì Bên B phải thanh toán thêm cho Bên A một khoản tiền lãi được xác định bằng: tổng số tiền trễ hạn x (nhân) lãi suất quá hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán. 
- Trường hợp đã quá 30 ngày mà Bên B vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho Bên A thì ngoài việc áp dụng lãi suất quá hạn theo thỏa thuận trên, Bên B sẽ chịu phạt thêm với mức phạt 8% tổng số tiền trễ hạn

3. TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CẢ HAI BÊN
3.1: Trách nhiệm của Bên A:
- Đảm bảo thực hiện đúng nội dung của điều 01 của hợp đồng này và thực hiện theo chương trình chi tiết đính kèm theo hợp đồng này.
- Đảm bảo an toàn chuyến đi, mua bảo hiểm theo đúng chương trình như đã thỏa thuận với đoàn khách của Bên B.

3.2: Trách nhiệm của Bên B:
- Thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn như đã ghi trong điều 03.
- Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam; Thực hiện đúng nội quy, quy chế của địa điểm du lịch và khu lưu trú. Bên B chịu trách nhiệm về mọi hậu quả (tài chính, pháp lý) phát sinh từ các hành vi, vi phạm điều khoản này của Bên B (hoặc từng cá nhân Bên B), bao gồm cả chi phí Bên A phải tạm ứng để hỗ trợ Bên B (hoặc cá nhân Bên B) xử lý sự việc. 
- Trong trường hợp bên B muốn thay đổi chương trình trong khi chương trình đang được thực hiện thì người đại diện của bên B phải ký xác nhận về sự thay đổi chương trình và phải được cả hai bên đồng ý.
- Những tư trang của mỗi thành viên trong đoàn du lịch được các thành viên tự bảo vệ trong suốt chuyến đi.
- Tên trong danh sách đoàn phải chính xác tên theo chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

4. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 
- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà các bên không thể lường trước và mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép nhưng vẫn không thể khắc phục được. 
- Các trường hợp được xem là bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn trong: Lũ lụt, động đất, núi lửa, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo loạn, đình công, cấm vận, sự thay đổi chính sách của Chính phủ.
- Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ của Bên B, Bên A sẽ được miễn trách nhiệm. Các bên tự gánh chịu rủi ro trong trường hợp bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng không giải trừ Bên B khỏi bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Bên A.
-Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi do những sự cố khách quan như: thời tiết, giao thông…nhưng vẫn đảm bảo đi đủ các điểm đã ghi trong chương trình.

5. CÁC MỨC PHÍ KHI HỦY HỢP ĐỒNG
- Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải báo trước cho nhau 30 ngày trước khi khởi hành.
- Sau khi đăng ký, quý khách hủy chương trình du lịch sẽ phải mất: 30% giá vé chương trình du lịch 
- Hủy trước ngày khởi hành 20 ngày làm việc: 50% giá vé chương trình du lịch 
- Hủy trước ngày khởi hành 10 ngày làm việc: 70% giá vé chương trình du lịch 
- Hủy sau 05 ngày làm việc: 100% giá vé chương trình du lịch 
- Lưu ý: Các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm việc (Không tính thứ 7, Chủ nhật & ngày nghỉ lễ). Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.

6. ĐIỀU KHOẢN GHI NHỚ
- Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi do những sự cố khách quan như: thời tiết, giao thông…nhưng vẫn đảm bảo đi đủ các điểm đã ghi trong chương trình.
- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của hàng không, tàu hỏa… Công ty sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy chương trình du lịch vì sự thuận tiện và an toàn của Khách Hàng và không chịu trách nhiệm bồi thường cho những chi phí phát sinh.
- Giấy tờ tùy thân như: CMND, hộ chiếu, Visa… Quý khách tự giữ lấy, tốt nhất nên gửi ở lễ tân khách sạn phòng những trường hợp rủi ro công ty không chịu trách nhiệm cho những trường hợp Quý Khách làm thất lạc hay mất giấy tờ mang theo.

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động thanh lý sau khi các bên hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của mình.
- Mọi tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến hoặc phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu việc thương lượng không đạt được kết quả thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí Minh. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với hai bên.
- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
- Sau ngày kết thúc chương trình du lịch nếu không phát sinh, thì hợp đồng này được xem như bản thanh lý. 


Viết đánh giá

Đánh giá

 
 
 
Design and Develop by : LE DINH THANG Email: DinhThang90@Gmail.com

PageView: Online:

Phòng Nội Địa

Phòng quốc tế

Vé Máy Bay

1
CHAT FACEBOOK