Dịch vụ thành lập công ty cho người nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty cho người nước ngoài

Bạn đã có đề án thành lập công ty nhưng còn chưa nắm rõ pháp luật về doanh nghiệp, bạn không có thời gian để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thành lập công ty, các bước thành lập công ty, đăng ký thành lập công ty, hợp đồng thành lập công ty, luật thành lập công ty, hồ sơ thành lập công ty, thành lập chi nhánh công ty, thành lập văn phòng đại diện, thành lập địa điểm kinh doanh, quá trình thành lập công ty, đăng ký tên công ty,…những điều này tôi có thể chia sẻ cùng bạn.
Bạn nên nhờ công ty luật tư vấn thành lập Công ty theo các loại hình được qui định  tại Luật Doanh Nghiệp Việt Nam 2005, bao gồm:

- Thành lập Doanh nghiệp tư nhân,

- Thành lập Công ty cổ phần,

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là tổ chức,

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là cá nhân,

- Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên,

- Thành lập Công ty hợp danh,

- Thành lập Công ty liên doanh,

- Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài,

Chúng tôi sẽ trao đổi với bạn về việc hoạch định Kế hoạch thành lập và phát triển công ty phù hợp với đề án thành lập công ty của bạn. vấn về cơ cấu tổ chức và thành lập công ty ở Việt nam hiện có Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, luật Hợp tác xã, luật Các tổ chức tín dụng, các Nghị quyết và thông tư khác hướng dẫn cụ thể… Theo đó, công ty được tổ chức với nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại hình có đặc trưng, hạn chế và lợi thế riêng. Do dó bạn nên có chiến lược kinh doanh để phát triển công ty phù hợp. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là:

(i)       Uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng;

(ii)      Khả năng huy động vốn;

(iii)     Rủi ro đầu tư;

(iii)     Tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp;

(iv)     Tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Để việc thành lập công ty thuận lợi và đơn giản, đảm bảo hãy liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bằng dịch vụ thành lập công ty:

 

Viết đánh giá

Đánh giá

 
 
 
Design and Develop by : LE DINH THANG Email: DinhThang90@Gmail.com

PageView: Online:

Phòng Nội Địa

Phòng quốc tế

Vé Máy Bay

1
CHAT FACEBOOK